Lecturer: MR. MRISHA FINAL
   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
 
 
 
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUS 210T
Lecturer MR. MRISHA
 
 
 
BUS 321T
BAF-PS 3(85)
Venue NTARE (C 112)
Lecturer MR. MRISHA
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
BUS 321T
BBA-MM 3(77)
MAEKANI LT6(100)
Lecturer MR. MRISHA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
BUS 012
CLGM (56)
Venue FUNDIKIRA (B 205)
Lecturer MR. MRISHA
BUS 210T
BPA 2B(70)
Venue NTARE (C 207)
Lecturer MR. MRISHA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUS 210T
BHRM 2B(50)
Lecturer MR. MRISHA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUS 210T
Lecturer MR. MRISHA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSJD
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
BUS 210
BPA-RAM 2A(75) BPA-RAM 2B(70) BPA 2A(78) BPA 2B(70) BHRM 2A(50) BHRM 2B(50)
Venue CHABRUMA (OC) (450)
Lecturer MR. KITILA Lecturer MR. MRISHA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUS 321
BSC-ICTB 3(37) BAF-PS 3(85) BAF-BS 3A(60) BAF-BS 3B(60) BPSCM 3(82) BBA-EIM 3(66) BBA-MM 3(77) BECA 3(44)
Venue CHABRUMA (OC) (450)
Lecturer MR. KILUMILE Lecturer MR. MRISHA
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUS 321T
BSC-ICTB 3(37)
Venue FUNDIKIRA (B 201)
Lecturer MR. MRISHA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUS 012T
CLGM (56)
Venue FUNDIKIRA (B 205)
Lecturer MR. MRISHA
 
BUS 210T
BPA-RAM 2B(70)
Lecturer MR. MRISHA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.1 5/30/2021 17:19
Mzumbe University, Information and Communication Technology