Lecturer: E. KAYAMBA SEM2
   Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
LAW 015T
CL B (67)
Venue FUNDIKIRA (B 108)
Lecturer E. KAYAMBA Lecturer MARIAM SIMBEYE
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAW 015T
CL A (68)
Venue FUNDIKIRA (B 205)
Lecturer E. KAYAMBA Lecturer MARIAM SIMBEYE
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
LAW 015
CL A (68) CL B (67)
Venue RUMANYIKA (LT 4) (244)
Lecturer E. KAYAMBA Lecturer MARIAM SIMBEYE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.1 3/31/2021 14:50
Mzumbe University, Information and Communication Technology